Atelier Jannes Kleiker
Tussendiepen 6 | 9206 AD | Drachten
M. 06-12294094
Contact per mail

050927 0509276 08111703 08111715 20070720 Bospad Karin komt er aan Luigi Pirandello Meidoorn TinievanAsselt Winter.kl. jpg Witte roos carpe noctem kijkend pose

zelfportretJannes Kleiker is een figuratief schilder en beeldhouwer.
1957, te Groningen.
 ABK Academie Minerva 1984.

Hij schildert portretten, naakten*, landschappen, dieren en fantastisch realistische voorstellingen.

Kenmerkend voor zijn schilderijen is het licht. Het onderwerp staat vaak in sterk zonlicht of een andere sterke lichtbron. Zo ontstaat een sterk clair-obscur, gecombineerd met diepe kleuren.

Deze werkwijze zie je terug in alle genres.

*bij publicaties kunt u het artikel (met foto's): "De schilder en zijn model", uit de Leeuwarder Courant van 21 augustus 2010 aanklikken en lezen.

De compositie is een ander aandachtspunt, en hier is een voorliefde zichtbaar voor lange smalle formaten.

 

Het fantastisch realistische werk ontstaat puur uit associatie. Een modelpose kan leiden tot een aaneenschakeling van attributen in een bestaande dan wel verzonnen omgeving. Dit wordt verder gestoffeerd met dieren of citaten uit andere schilderijen. Soms krijgen oude schilderijen een 'extreme makeover', en veranderen zo totaal van aanblik, voorstelling en lading.

Een fantastisch realistisch schilderij ontstaat al doende; er is niet een vooropgezet plan of een boodschap die wordt uitgedragen. Wel kan al schilderend en associërend een verhaal ontstaan, maar dat is puur persoonlijk. Iedereen heeft zo de ruimte om zijn of haar eigen verhaal bij het schilderij te maken. En dat is precies de bedoeling van de schilder. Geen boodschap, laat staan een preek, maar een eigen verhaal.

De portretten worden gemaakt voor en van particulieren en ook regelmatig voor de Rijksuniversiteit Groningen. Deze hooglerarenportretten worden gemaakt van hoogleraren die met emeritaat gaan. Soms worden de portretten postuum gemaakt. De portretten komen in de faculteits- of senaatskamer te hangen en maken dan deel uit van de universiteitscollectie. Zie hiervoor: rug.nl/museum/galerij/index

Verder maakt hij portretten en poses van vrouwelijk naakt in klei of was. Sommigen daarvan worden in brons gegoten. De beelden komen soms weer terug in een schilderij, zoals in: Van aangezicht tot aangezicht, en Metamorfoses.